Tương tự như ý tưởng lớn của một chiến dịch Marketing, concept là phần mang tính ảnh hưởng nhất đến câu chuyện, nó là sự cô đọng nhất thông điệp cần truyền tải dưới dạng hình ảnh.

Trước khi sản xuất mỗi sản phẩm, chúng tôi đều cố gắng đưa ra những concept phù hợp nhất với thông điệp và định hướng marketing của nhãn hàng. Chúng tôi có niềm tin, đam mê và động lực để thực hiện điều đó trong nhiều thể loại video như Short film, Viral Clip, TV Commercial, Music Commercial Video…

Chúng tôi hiểu, sự nhất quán từ thông điệp của video tới định hướng chiến dịch truyền thông là điều tối cần thiết để đạt được mục đích chiến dịch.

DIRECTOR

CHITIN TRAN

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

PHÚ NGUYỄN

PRODUCTION HOUSE

SEE MEDIA

CLIENT

CAREZ

SINCE

2019